Program


9:30 - 10:00   Prijem i registracija učesnika konferencije

...

...

...

14:45 - 15:00   Završna reč