Human Synergistics International u SrbijiMi se bavimo konstruktivnim razvojem – podržavanjem promena ponašanja koje vode do individualne, timske i organizacione efektivnosti.

Kombinacijom naših u svetu priznatih alata za procenu i simulacija, akreditacionih radionica i usluga konsultanata, mi pomažemo pojedincima da dostignu svoj potencijal, timovima da ostvare sinergiju i organizacijama da povećaju učinke i postignu održivost. Mi vam pomažemo da razvijete efektivne lidere, inovativne timove i pozitivnu organizacionu kulturu.

Human Synergistics Srbija deo je internacionalnog tima, sa mrežom konsultanata u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi, Velikoj Britaniji, Francuskoj, Češkoj, Brazilu, Finskoj, Nemačkoj, Holandiji, Belgiji, Rumuniji, Mađarskoj, Južnoj Koreji, Japanu, Australiji i Novom Zelandu.