III Konferencija o organizacionoj kulturi i liderstvu

Kada: 10. Oktobar 2017, od 10h do 15h
Prijava od 9:30 časova

Gde: Radisson Blu – Old Mill

Pozivamo Vas da dođete na konferenciju i da na jedan drugačiji način saznate više o povezanosti organizacione kulture, liderstva i rezultata