II Nacionalno istraživanje organizacione kulture u SrbijiCilj istraživanja

da pitamo najmanje 1500 zaposlenih u 100 organizacija o trenutnoj organizacionoj kulturi i efektivnosti. I na taj način upoznamo organizacionu kulturu organizacija u Srbiji, faktore koji na nju imaju presudan uticaj, kao i načine njenog razvoja.

Svrha

Ovim istraživanjem želimo da uvidimo da li se organizaciona kultura u Srbiji promenila u poslednjih 5 godina, podržimo i pomognemo razvoj organizacija u Srbiji i unapredimo profesionalno-akademsku svest o značaju organizacione kulture.

Trajanje: Maj 2017 – mart 2018

Učesnici: Kompanije sa minimum 10 zaposlenih

Troškovi: Sve troškove istraživanja pokriva Human Synergistics Srbija!

Učesnici popunjavaju:

  • Upitnik za utvrđivanje kulture organizacije® (OCI) Upitnik o organizacionoj kulturi (OCI) je najrasprostranjeniji i najviše istraživani alat za merenje organizacione kulture na svetu. Razvili su ga dr Robert A. Kuk i Dž. Klejton Laferti. OCI pruža procenu trenutne kulture u smislu ponašanja koje članovi veruju da moraju da demonstriraju „da bi se uklopili i ispunili očekivanja“ u svojim organizacijama.
  • Preuzmi Primer OCI upitnika
  • Upitnik za utvrđivanje efektivnosti organizacije™ (OEI) OEI je razvio dr Robert A. Kuk. OEI organizacijama obezbeđuje merenje učinka po individualnim, grupnim i organizacionim ishodima, i takođe procenjuje unutrašnje faktore i uslove koji imaju uticaj na kulturu i učinak organizacije.
  • Preuzmi Primer_OEI_upitnika

Koristi za učesnike

Ukoliko ste zainteresovani da date svoj doprinos i pomognete u sprovođenju ovakvog istraživanja, zauzvrat Vam nudimo:

  • Studiju o organizacionoj kulturi u Srbiji možete dobiti besplatno (obuhvataće rezultate svih organizacija koje učestvuju u istraživanju). Zaključci istraživanja biće sumirani u dokumentu koji daje osnovnu pomoć u unapređenju kulture svake organizacije u Srbiji.
  • Ukoliko zatražite, akreditovani konsultanti Human Synergistics-a mogu Vam dati povratne informacije o stanju trenutne organizacione kulture u Vašoj organizaciji, u odnosu na to kako je vide zaposleni koji su učestvovali u istraživanju.
  • Glavna zapažanja istraživanja biće predstavljena na Konferenciji o organizacionoj kulturi početkom 2018. godine na kojoj ćete, kao organizacija učesnica, imati poseban status.

Kako učestvovati?

Prijavite se za istraživanje I kontaktiraćemo Vas za dalje korake..

Detaljno o koracima koji vas očekuju možete videti ovde


Prijavite se za istraživanje