Human Synergistics International u Srbiji
KONFERENCIJA 2011

Pogledaj više...

Prvi put u Srbiji, upotrebom validnih i pouzdanih instrumenata na srpskom jeziku (Upitnika za utvrđivanje kulture organizacije - OCI i Upitnika za utvrđivanje efektivnosti organizacije - OEI), nakon skoro godinu dana nacionalnog istraživanja na uzorku od više od 100 organizacija, izmerene su organizaciona kultura i organizaciona klima u Srbiji.


NACIONALNO ISTRAŽIVANJE ORGANIZACIONE KULTURE 2010

Pogledaj više...

Prvo nacionalno istraživanje organizacione kulture u Srbiji 2010 imalo je za cilj spoznaju idealne i trenutne organizacione kulture u Srbiji i uzroke i posledice takve kulture. U istraživanju je učestvovalo oko 1000 ispitanika u preko 100 organizacija svih veličina, iz javnog i privatnog sektora, različitih privrednih delatnosti.


KONFERENCIJA 2008

Prva konferencija o organizacionoj kulturi, pod nazivom "Steknite i održite konkurentsku prednost" održana je u Grand Casinu, 05/11/2008. Na konferenciji je bilo preko 70 učesnika iz domaćih i stranih kompanija koje posluju u Srbiji. Učesnici su imali priliku da se u nekoliko zanimljivih predavanja upoznaju sa tim šta je organizaciona kultura i na koji način ona utiče na poslovne rezultate.